Aluminium

Zastosowanie stopów aluminium z manganem. Stopy z serii 3xxx

Stopy Al z Mn zawierają około 1,0÷1,5% Mn oraz dodatek magnezu i miedzi. Wykazują one tendencję do gruboziarnistości i segregacji strefowej. Strukturę gruboziarnista można kontrolować stosując niewielkie dodatki Ta, Ti, Zr lub B. Obróbka cieplna stopów aluminium z manganem polega na wyżarzaniu ujednorodniającym i rekrystalizującym.
Dzięki dobrej odporności na korozję stopy aluminium z manganem znajdują zastosowanie na elementy eksploatowane w agresywnych ośrodkach korozyjnych, w szczególności na urządzenia produkcyjne i transportowe w przemyśle spożywczym i chemicznym, a także spawane zbiorniki na ciecze i gazy techniczne oraz inne elementy spawane lub zgrzewane