LEAN / Six Sigma

Narzędzia Six Sigma – DMAIC

Narzędzia Six Sigma definiuje się jako narzędzia do rozwiązywania problemów wykorzystywane do wspierania Six Sigma i innych wysiłków na rzecz poprawy procesów. Six Sigma wykorzystuje techniki jakościowe i ilościowe w celu usprawnienia procesów. C

hociaż same narzędzia nie są unikalne, sposób ich stosowania i integracji w ramach systemu już taki. Niektóre z narzędzi statystycznych i graficznych powszechnie używanych w projektach usprawniających to: DMAIC:

Proces definiowania (Define)

Celem tego kroku jest jasne określenie problemu biznesowego, celu, potencjalnych zasobów, zakresu projektu i ogólnego harmonogramu projektu. Informacje te są zazwyczaj zawarte w dokumencie karty projektu. Na tym etapie spisuje się to, co aktualnie wiadomo, dąży się do wyjaśnienia faktów, ustalenia celów i sformowania zespołu projektowego. Należy zdefiniować:

Problem
Klient(-y), SIPOC
Głos klienta (VOC) i krytyczne dla jakości (CTQ) — jakie są krytyczne wyniki procesu?

Proces mierzenia (Measure)

Celem tego kroku jest zmierzenie specyfikacji problemu/celu. Jest to etap gromadzenia danych, którego celem jest ustalenie wartości bazowych wydajności procesu. Podstawowa(e) metryka wydajności z fazy działania zostanie porównana z metryką wydajności na zakończenie projektu, aby obiektywnie określić, czy nastąpiła znacząca poprawa. Zespół decyduje, co należy mierzyć i jak to mierzyć. Zespoły zwykle wkładają wiele wysiłku w ocenę przydatności proponowanych systemów pomiarowych. Dobre dane są podstawą procesu DMAIC.

Proces analizowania (Analyze)

Celem tego etapu jest identyfikacja, walidacja i wybór pierwotnej przyczyny do wyeliminowania. Duża liczba potencjalnych przyczyn źródłowych (wejścia procesu, X) problemu projektowego jest identyfikowana poprzez analizę przyczyn źródłowych (na przykład diagram rybiej ości). Trzy do czterech głównych potencjalnych przyczyn źródłowych wybiera się za pomocą głosowania wielokrotnego lub innego narzędzia konsensusu w celu dalszej walidacji. Tworzony jest plan gromadzenia danych, a dane są zbierane w celu ustalenia względnego udziału każdej przyczyny źródłowej w metryce projektu (Y). Proces ten powtarza się do momentu zidentyfikowania „ważnych” przyczyn źródłowych. W Six Sigma często wykorzystywane są złożone narzędzia analityczne. Dopuszczalne jest jednak stosowanie podstawowych narzędzi, jeśli są one odpowiednie. Spośród „potwierdzonych” przyczyn pierwotnych mogą być wszystkie lub niektóre. [potrzebne wyjaśnienia]

 • Wymień i ustal priorytety potencjalnych przyczyn problemu
 • Ustal priorytety głównych przyczyn (kluczowych danych wejściowych procesu), do których należy dążyć w kroku Ulepszanie
  Zidentyfikuj, w jaki sposób wejścia procesu (X) wpływają na wyjścia procesu (Y). Dane są analizowane w celu zrozumienia wielkości udziału każdej pierwotnej przyczyny (X) w metryce projektu (Y). Często wykorzystuje się w tym celu testy statystyczne wykorzystujące wartości p wraz z histogramami, wykresami Pareto i wykresami liniowymi.
 • Można utworzyć szczegółowe mapy procesów, aby pomóc w określeniu, gdzie w procesie znajdują się główne przyczyny i co może przyczyniać się do wystąpienia zdarzenia.

Proces ulepszania (Improve)

Celem tego kroku jest identyfikacja, przetestowanie i wdrożenie rozwiązania problemu, w części lub w całości, w zależności od sytuacji. Identyfikuj kreatywne rozwiązania w celu wyeliminowania kluczowych przyczyn źródłowych w celu naprawienia problemów procesowych i zapobiegania im. Można zastosować burzę mózgów lub techniki takie jak sześć myślących kapeluszy i losowe słowo. Niektóre projekty mogą wykorzystywać złożone narzędzia analityczne, takie jak projektowanie eksperymentów (DOE), ale staraj się skupiać na oczywistych rozwiązaniach, jeśli są one oczywiste. Jednakże celem tego kroku może być również znalezienie rozwiązań bez ich wdrażania.

 • Skup się na najprostszych i najłatwiejszych rozwiązaniach
 • Testuj rozwiązania w cyklu „planuj – wykonaj – sprawdź – działaj” (PDCA).
 • W oparciu o wyniki PDCA należy spróbować przewidzieć wszelkie możliwe do uniknięcia ryzyko związane z „udoskonaleniem”, korzystając z analizy przyczyn i skutków awarii (FMEA)
 • Stwórz szczegółowy plan wdrożenia
 • Wdrażaj ulepszenia

Proces kontrolowania (Control)

Celem tego etapu jest osadzenie zmian i zapewnienie trwałości. Czasami nazywa się to „utrwaleniem” zmiany. Kontrola jest ostatnim etapem metody doskonalenia DMAIC. Na tym etapie podejmowane są następujące procesy: zmiana sposobów pracy, określenie ilościowe i podpisanie korzyści, śledzenie ulepszeń, oficjalne zamknięcie projektu i uzyskanie zgody na uwolnienie zasobów.[3]

 • Karta kontrolna może być przydatna na etapie kontroli, aby ocenić stabilność ulepszeń w czasie, służąc jako wskazówka do dalszego monitorowania procesu i 2. zapewniając plan reakcji dla każdego monitorowanego środka w przypadku, gdy proces stanie się nietrwały.
 • Standardowe procedury operacyjne (SOP) i standardowa praca
 • Potwierdzenie procesu
 • Plany rozwoju
 • Plany przejścia
 • Plan kontroli
 • Dostawa korzyści

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto adBlockera :(

Zauważyliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Prosimy, wesprzyj nas wyłączając blokadę reklam.

 

 

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO