Metody badawcze metali

Metody badania grubości powłok ochronnych

W celu zbadania grubości powłok ochronnych, przyrządy pomiarowe wykorzystują różnice właściwości fizykochemicznych warstw (magnetyzm, elektryczność, przewodnictwo cieplne lub pochłanianie promieniowania jonizującego samej powłoki oraz podłoża, na którym powłoka została nałożona). Podstawowe metody nieniszczącego pomiaru grubości powłok :

  • metoda prądów wirowych,
  • metodę elektromagnetyczna,
  • metoda magnetyczna,

Metoda prądów wirowych polega na wzbudzaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w badanym materiale i odbieraniu reakcji materiału poprzez sondę badawczą i defektoskop prądowirowy. Analiza wartości zmian pola elektromagnetycznego, amplitudy oraz przesunięcia fazowego napięcia i natężenia pozwala na bardzo precyzyjną ocenę stanu badanego materiału, występujących nieciągłości w postaci np. pęknięć, ubytków erozyjnych lub korozyjnych, ocenę ich wielkości oraz głębokości.

Metodę prądów wirowych stosuje się do pomiarów miejscowej grubości:

  • powłok izolacyjnych na podłożu metalowym niemagnetycznym, np. powłok tlenkowych, selenowych, fosforanowych, lakierowych, gumowych itp. wytwarzanych na aluminium, cynku, miedzi oraz stopach tych metali,
  • powłok metalowych niemagnetycznych na podłożu niemetalowym, np. miedzianych, srebrnych na tworzywach sztucznych, ceramice, szkle,
  • niemagnetycznych powłok metalowych na niemagnetycznym podłożu metalowym, np. cyny na miedzi, złota na mosiądzu [1].

Metodę magnetyczną stosuje się do pomiaru grubości pojedynczych powłok niemagnetycznych i niklowych nałożonych na podłoże magnetyczne.

Metody magnetycznej nie należy stosować do pomiarów grubości powłok niklowych w powłokach trójwarstwowych Cu-Ni-Cr oraz dwuwarstwowych Cu-Ni, gdy nieznana jest grubość podwarstwy miedzi.

Metodę elektromagnetyczną stosuje się do pomiaru grubości  pojedynczych powłok niemagnetycznych naniesionych na podłoże magnetyczne.

Metody elektromagnetycznej nie należy stosować do pomiarów grubości ani pojedynczych ani wielowarstwowych powłok żelaznych, niklowych, kobaltowych oraz powłok wykonanych ze stopów magnetycznych.

[1] http://www.galwanizernie.pl/articles/58,

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto adBlockera :(

Zauważyliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Prosimy, wesprzyj nas wyłączając blokadę reklam.

 

 

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO