O mnie

IMG_0229

Mgr inż. Michał Karaś- specjalista inżynieryjno-technicznym w Instytucie Metali Nieżelaznych, Oddziale Metali Lekkich w Skawinie. Pracownik Akredytowanego Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych (nr akredytacji AB 394) w  Laboratorium Korozji i Inżynierii Powierzchni. Ekspert w dziedzinie wytwarzania powłok anodowych na stopach aluminium, oraz audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001. Współautor wielu projektów oraz publikacji naukowych, jak również ekspertyz technicznych w zakresie korozji i inżynierii powierzchni. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać odwiedzając stronę GoldenLine lub  drogą  e-mailową: michal.m.karas@gmail.com. 
Pozdrawiam serdecznie.
Michał Karaś

Dorobek naukowy

Artykuły naukowe:
„Analiza wpływu międzywarstwy cynku na odporność korozyjną powłok niklowych na stopie aluminium”. Materiały konferencyjne Szkoła Inżynierii Materiałowej. Rytro 2014. Autor.

„Anodowe powłoki tlenkowe wytwarzane na stopie magnezu AZ31 z roztworów przyjaznych dla środowiska”. Materiały konferencyjne Szkoła Inżynierii Materiałowej. Rytro 2014. Współautor.

„Wpływ wybranych związków organicznych na strukturę, korozję i właściwości trybologiczne kompozytowych powłok niklowych”. Materiały konferencyjne Szkoła Inżynierii Materiałowej. Rytro 2014. Współautor.

„Charakterystyka anodowych powłok tlenkowych. Wpływ parametrów jej wytwarzania na odporność korozyjną tytanu i jego stopów” STAL Metale&Nowe Technologie 11-12.2013. Autor.

„Powłoki konwersyjne wytwarzane na stopach magnezu AZ91D i AM60 w roztworach niezawierających związków Cr (VI)”, Materiały konferencyjne Szkoła Inżynierii Materiałowej. Krynica 2013. Współautor.

„Wpływ parametrów wytwarzania na właściwości anodowych powłok konwersyjnych na stopie tytanu”. Materiały konferencyjne Szkoła Inżynierii Materiałowej. Krynica 2013. Autor.

„Wpływ pośredniej warstwy cynku na właściwości kompozytowych powłok niklowych wzmocnionych zdyspergowanymi cząstkami Al2O3 wytwarzanych na stopie aluminium”, Archives of Metallurgy and Materials Issue I, Volume 59, p. 353-356. Autor.

„Wpływ katodowej gęstości prądu na mikrostrukturę i właściwości powłok kompozytowych Ni/Al2O3”, Archives of Metallurgy and Materials, Issue I, Volume 59, p. 321-325. Współautor.

„Porównanie właściwości powłok niklowych zbrojonych cząstkami SiC o rozmiarach mikrometrycznych, submikrometrycznych i nanometrycznych wytwarzanych na stopie aluminium serii 5xxx”, Archives of Metallurgy and Materials Issue I, Volume 59, p. 347-351. Współautor.

„Mikrostruktura odkuwek narzędzi chirurgicznych ze stopu tytanu , Inżynieria Materiałowa” nr 4 (188) VII-VIII 2012, wydawnictwo sigma. Współautor.

„Przemysłowe zastosowanie stopów tytanu”, STAL Metale&Nowe Technologie 9-10.2012. Autor.

Konferencje naukowe:
IX 2014 r. Konferencja XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej – Rytro uczestnictwo wraz z referatem. Tytuł referatu: „Analiza wpływu międzywarstwy cynku na odporność korozyjną powłok niklowych na stopie aluminium”, autor oraz wygłaszający.

VI 2014 r. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „KONTECH” Poznań – Wąsowo 2-4.06.2014

IX 2013 r. Konferencja XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej- Krynica, uczestnictwo wraz z referatem. Tytuł referatu: „Wpływ parametrów wytwarzania na właściwości anodowych powłok konwersyjnych na stopie tytanu”, autor oraz wygłaszający.

IV 2013 r. Konferencja Metale Lekkie 2013, uczestnictwo wraz z referatem. Tytuł referatu: „Wpływ pośredniej warstwy cynku na właściwości kompozytowych powłok niklowych wzmocnionych zdyspergowanymi cząstkami Al2O3 wytwarzanych na stopie aluminium” autor oraz wygłaszający.

X 2011 r. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tytan i jego stopy – 2011”

Udział w projektach naukowych:
Wpływ struktury i właściwości stopów tytanu na jakość powłok ochronnych cz. I. Autor

Projekt strategiczny Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Obszar V Zad V 4 Materiały funkcjonalne i warstwowe Powłoki niklowe ze zdyspergowanymi cząstkami twardymi submikrometrycznymi na stopach aluminium. Projekt strategiczny. Współautor.

Badania wytwarzania powłok konwersyjnych czarnych na elementach ze stopów magnezu przeznaczonych do przyrządów optycznych. Współautor

Wykonywanie analiz mikrostruktury odkuwki narzędzi chirurgicznych ze stopu Ti6Al4V kutej matrycowo w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie nowych zaawansowanych technologii kucia materiałów wysokotopliwych” w ramach pracy magisterskiej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Współautor