O mnie

IMG_0229

Mgr inż. Michał Marian Karaś- specjalista w Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytucie Metali Nieżelaznych, Oddziale Metali Lekkich w Skawinie. Pracownik Akredytowanego Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych (nr akredytacji AB 394) w  Laboratorium Korozji i Inżynierii Powierzchni. Ekspert w dziedzinie wytwarzania powłok anodowych na stopach aluminium i magnezu. Od roku 2021 Pełnomocnik Systemy Zarządzania Jakości oraz audytor wewnętrzny SZJ według normy ISO 9001. Współautor wielu projektów oraz publikacji naukowych, jak również ekspertyz technicznych w zakresie korozji i inżynierii powierzchni. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać odwiedzając stronę linkedin.com lub drogą e-mailową: michal.m.karas@gmail.com. 
Pozdrawiam serdecznie.
Michał Marian Karaś

Dorobek naukowy

Artykuły naukowe:

 1. S Boczkal, M Karaś, AM Osyczka, M Lech-Grega, Biodegradable Mg-Y and Mg-Li Alloys with the Addition of Ca and Zn for Medical Applications; TMS Annual Meeting & Exhibition, Magnesium Technology; pp.399-404, 2018, https://doi.org/10.1007/978-3- 319-72332-7 _62
 2. Boczkal, M. Karaś, P. Korczak, D. Kapinos, P. Koprowski, W. Szymański The Influence of Plastic Forming Processes on the Dissolution Rate of Biocompatible Mg Alloys, Archives of Metallurgy and Materials, Vol 64 (3), 2019, DOI: 10.24425/amm.2019.129486, p. 997-1004.
 3. Karaś, M. Nowak, M. Opyrchał, A. Najder Influence of the zinc sublayer method production and heat treatment on the microhardness of the composite Ni-Al2O3 coating deposited on the 5754 aluminium alloy, Archives of Metallurgy and Materials Issue I, Volume 59, p. 353-356. DOI: 10.2478/amm-2014-0059
 4. Nowak, M. Opyrchał, S. Boczkal, J. Żelechowski, A. Najder, M. Karaś, Effect of cathodic current density on mickrostructure and properties of nickel compositite coatings, Archives of Metallurgy and Materials, Issue I, Volume 59, p. 321-325. DOI: 10.2478/amm-2014-0053.
 5. Najder, M. Nowak, M. Bigaj, J. Żelechowski, M. Opyrchał, M. Karaś Comparison of the properties of nickel coatings reinforced with dispersion SiC particles of micrometric, submicrometric and nanometric size deposited on the 5xxx series aluminum alloy, Archives of Metallurgy and Materials Issue I, Volume 59, p. 347-351. DOI: 10.2478/amm-2014-0058
 6. Nowak, A. Kozik, M. Mitka, S. Boczkal, M. Gawlik, M. Karaś, J. Żelechowski: Galwaniczne powłoki niklowe na stopach magnezu; Stal, Metale & Nowe Technologie 2018
 7. Gędłek, M. Nowak, A. Kozik, M. Mitka, M. Karaś, Wytwarzanie anodowych powłoki elektroplazmowych na stopach aluminium serii 40000′ str. 29, XLVII Szkoła inżynierii Materiałowej, Kraków 25-27.09.2019
 8. Karaś, M. Nowak, A. Najder, M. Bigaj, Analiza wpływu międzywarstwy cynku na odporność korozyjną powłok niklowych na stopie aluminium. Materiały konferencyjne Szkoła inżynierii Materiałowej. Rytro 2014.
 9. Najder- Kozik, M. Nowak, M. Bigaj, M. Karaś Anodowe powłoki tlenkowe wytwarzane na stopie magnezu AZ31 z roztworów przyjaznych dla środowiska. Materiały konferencyjne Szkoła inżynierii Materiałowej. Rytro 2014
 10. Nowak, S. Boczkal, J. Żelechowski, A. Najder, M. Karaś Wpływ wybranych związków organicznych na strukturę, korozję i właściwości trybologiczne kompozytowych powłok niklowych. Materiały konferencyjne Szkoła Inżynierii Materiałowej. Rytro 2014.
 11. Karaś Charakterystyka anodowych powłok tlenkowych. Wpływ parametrów jej wytwarzania na odporność korozyjną tytanu i jego stopów STAL Metale&Nowe Technologie 11-12.2013.
 12. Nowak, A. Najder, M. Bigaj, M. Karaś Powłoki konwersyjne wytwarzane na stopach magnezu AZ91D i AM60 w roztworach niezawierających związków Cr (VI), Materiały konferencyjne Szkoła Inżynierii Materiałowej. Krynica 2013.
 13. Karaś, M. Bigaj, A. Najder, M. Nowak, Wpływ parametrów wytwarzania na właściwości anodowych powłok konwersyjnych na stopie tytanu. Materiały konferencyjne Szkoła Inżynierii Materiałowej. Krynica 2013.
 14. Krawczyk J., Karaś M., Łukaszek-Sołek A., Bała P., Śleboda T., Bednarek A., Mikrostruktura odkuwek   narzędzi    chirurgicznych    ze   stopu    tytanu,    Inżynieria Materiałowa 11 nr 4 (188) VII-VIII 2012, Wydawnictwo Sigma.
 15. Karaś M. Przemysłowe zastosowanie stopów tytanu, STAL Metale&Nowe Technologie 9- 10.2012.

Projekty naukowe:

 1. Wpływ litu jako pierwiastka stopowego w biodegradowalnych stopach magnezu z serii MgLiZnCa na wytwarzanie funkcyjnych powłok ochronnych, Subwencja 2022, nr wniosku: 4/OML/S/2022, Autor
 2. Wykonanie usług badawczych na potrzeby przeprowadzenia prac badawczo­ rozwojowych związanych z opracowaniem linii demonstracyjnej do wytwarzania anodowych powłok tlenkowych oraz lakierowania wielkogabarytowych komponentów z odlewniczych stopów aluminium. Projekt BR/1/2020/S IWAMET POIR.01.01.01-00- 1363/19, Współautor
 3. Nowa generacja systemu podwieszeń dedykowanego do lekkich sieci trakcyjnych zadanie V i VII. TECHMATSTRATEG2/409939/6/NCBR/2019 (nr wew. projektu: 94/SG/2019/S), Współautor
 4. Wpływ struktury i jakości powierzchni aluminiowych, precyzyjnych płyt odlewanych na właściwości wytwarzanych powłok tlenkowych, etap II. Subwencja 2021, Autor
 5. EXTRUALU7 – Wyciskanie zgrzewające wysoko-wytrzymatych kształtowników ze stopów aluminium serii 7XXX. PROJEKT TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019 – EXTRUALU7, Współautor
 6. Innowacyjne profile aluminiowe o jednolitych własnościach użytkowych, wytwarzane z wykorzystaniem autonomicznego systemu ciągłej regulacji i optymalizacji procesu wyciskania. Szybka Ścieżka.1.1.1- EXTRAL POIR.01.01.01-00-0238/20-00, Współautor
 7. EXALCO – Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymanych stopów AIMgSi(Cu). TECHMATSTRATEG-III/0040/2019
 8. Wpływ struktury i jakości powierzchni aluminiowych, precyzyjnych płyt odlewanych na właściwości wytwarzanych powłok tlenkowych, etap I. Subwencja 2020, autor
 9. Utlenianie anodowe stopów Al-Si. Subwencja 2019, Współautor
 10. Nowa generacja systemu podwieszeń dedykowanego do lekkich sieci trakcyjnych. TECHMATSTRATEG2/409939/6/NCBR/2019 (nr wew. projektu: 94/SG/2019/S), Współautor
 11. Akredytacja Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz   Doskonalenie systemu zarządzania. Subwencja 2020, Współautor
 12. Optymalizacja parametrów pasywacji różnych stopów aluminium-PASYWACJA. Projekt nr BR/4/2018/S- Współautor
 13. Wykonanie badań metali i spoin w ramach projektu “Hydrogen Peroxide Storability/Compatibility Verification” Projekt BR/10/2017/S- Współautor
 14. Wykonanie przez Zleceniobiorcę powłok anodowych na dostarczonych przez Zleceniodawcę stópkach B wykonanych ze stopów Al 7075 w 3 różnych technologiach oraz wykonanie badań trwałości korozyjnej powłok anodowych oraz malowanych KTL u Zleceniodawcy – KIRCHHOFF Projekt POIR.04.01.04-00-0088/15-b
 15. Uruchomienie innowacyjnej instalacji do anodowania profili aluminiowych w ramach Działania 3.2 “Wsparcie wdrożeń wyników B+R Poddziałania 3.2.1 ,,Badania na rynek” Prace B+R w ramach projektu nr BR/7/2017/S
 16. Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001 w obszarach prowadzonych prac badawczych Oddziału Metali Lekkich. Subwencja 2019. Współautor
 17. Wpływ parametrów trawienia aluminium i jego stopów na jakość uzyskanej powierzchni. Subwencja 2019, Kierownik projektu
 18. Wpływ procesów przeróbki plastycznej i obróbek ujednorodniających na prędkość roztwarzania biozgodnych stopów Mg. Subwencja 2019, Współautor
 19. Optymalizacja parametrów pasywacji różnych stopów aluminium-PASYWACJA_JAKUSZ 02.05.2018-31.07.2019 Projekt nr BR/4/2018/S Współautor
 20. Optymalizacja technologii wytwarzania biomateriałów na implanty ortopedyczne. Subwencja 2018, Kierownik projektu
 21. Wytwarzanie oraz charakterystyka powłok konwersyjnych na biodegradowalnych stopach magnezu. Subwencja 2018, Kierownik projektu
 22. Efekt niskiej zawartości zanieczyszczeń w biozgodnych stopach Mg z dodatkami Li, Y, Ca i Zn na prędkość roztwarzania. Subwencja 2018, Współautor
 23. Wytwarzanie powłok ochronnych na półprzemysłowym stanowisku do utleniania anodowego metali lekkich w IMN OML Skawina na odlewniczych stopach magnezu, Subwencja 2017, Kierownik projektu
 24. Wykonanie badań metali i spoin w ramach projektu “Hydrogen Peroxide Storability / Compatibility Verification” JAKUSZ 01.10.2017-28-02-2019. Projekt BR/10/2017/S­ Współautor
 25. Wykonanie przez Zleceniobiorcę powłok anodowych na dostarczonych przez Zleceniodawcę słupkach B wykonanych ze stopów Al 7075 w 3 róznych technologiach oraz wykonanie badań trwałości korozyjnej powłok anodowych oraz malowanych KTL u Zleceniodawcy – KIRCHHOFF 07-01-2019_31-05-2019 Projekt POIR.04.01.04-00- 0088/15 – Współautor
 26. Uruchomienie innowacyjnej instalacji do anodowania profili aluminiowych w ramach Działania 3.2 ,,Wsparcie wdrożeń wyników B+R Poddziałania 3.2.1 ,,Badania na rynek” Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Współautor
 27. Ograniczenie strat przemysłowych w elektroenergetycznych liniach dystrybucji 11OkV poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz technologii produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych, Współautor

Konferencje:

 1. IX 2019, Konferencja naukowa ,,XLIV Szkoła inżynierii Materiałowej”, Kraków
 2. X 2018, Konferencja ,,Metale Lekkie 2018″, Wadowice
 3. X 2017 Konferencja 26th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Kraków 12-15.10.2017
 4. XXI Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced Materials and Technologies
 5. IX 2016, Konferencja AMT 2016, Warszawa, Autor oraz prezentacja posteru
 6. IX 2015 r. Międzynarodowa konferencja naukowa 27. Europejska Konferencja Biomateriatów ESB2015 organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriatów, przy współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo­ Hutniczej, współautor posteru pt.: “As-cast biodegradable MgCa alloys – structure, mechanical and corrosion properties”.
 7. IV 2015 r. Konferencja Metale Lekkie 2015, uczestnictwo wraz z referatem. Tytuł referatu: „Wpływ pośredniej warstwy cynku na odporność korozyjną powłok niklowych umacnianych zdyspergowanymi cząstkami SiC oraz Al2O3” autor oraz wygaszający.
 8. IX 2014 r. Konferencja XLII Szkoła inżynierii Materiałowej – Rytro uczestnictwo wraz z referatem. Tytuł referatu: “Analiza wpływu międzywarstwy cynku na odporność korozyjną powłok niklowych na stopie aluminium”, autor oraz wygaszający.
 9. VI 2014 r. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 11KONTECH” Poznań – Wąsowo 2-4.06.2014
 10. IX 2013 r. Konferencja XLI Szkoła inżynierii Materiałowej- Krynica, uczestnictwo wraz z referatem. Tytuł referatu: “Wpływ parametrów wytwarzania na właściwości anodowych powłok konwersyjnych na stopie tytanu”, autor oraz wygaszający.
 11. IV 2013 r. Konferencja Metale Lekkie 2013, uczestnictwo wraz z referatem. Tytuł referatu: ,,Wpływ pośredniej warstwy cynku na właściwości kompozytowych powłok niklowych wzmocnionych zdyspergowanymi cząstkami Al2O3 wytwarzanych na stopie aluminium” autor oraz wygaszający.
 12. 2012  Seminarium  dotyczące  realizacji  projektu  “Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania”
 13. X 2011 r. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Tytan i jego stopy – 2011”

Szkolenia, kursy, seminaria i zebrania

 1. V-VII 2022 Szkolenie Six Sigma Green Belt z obronionym projektem Six Sigma Green Belt . Lynsky, Kraków
 2. IX-X 2021 Szkolenie Certyfikowany Menager Jakości przygotowujący do samodzielnego pełnienia funkcji Menedżera Jakości poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej z wiedzą menedżerską. Lynsky, Kraków (certyfikat LQcert i TÜV)
 3. X 2016 Zebranie Sekcji Badań Materiałowych Klubu POLLAB (certyfikat)
 4. II 2016 r. Szkolenie „Auditor wewnętrzny w laboratorium prowadzc1.ce ocen wg normy PN-EN ISO/IEC    17025” zakończony    pozytywnym    wynikiem    z    egzaminu    po przeprowadzonym szkoleniu.
 5. I 2014 r. Szkolenie „Specjalista ds. Jakości ISO/TS 16949:2009″ (certyfikat). Teoretyczne zapoznanie się z metodami Problem Solving- G8D, narzędziami i metodami jakościowymi (APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA), narzędziami doskonalącymi (SS, Kaizen).
 6. I 2013 r. Szkolenie ,,DAB-07, DA-05, DA-06- omówienie dokumentów PCA. Nadzorowanie wyposażenia, sp6jnosc pomiarowa, zapewnienie jakości badań” (świadectwo)
 7. X 2012 r. Szkolenie ,,Audytor wewnętrzny systemu zarzc1.dzania jakością wg normy ISO 9001:2008″ (certyfikat)
 8. X 2012 r. Szkolenie ,,Metrologia – nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach” organizator: Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat)
 9. IX 2012 r. Szkolenie ,,ITN – Pieniądze dla jednostek na kształcenie poczatkujących naukowców” organizator: Politechnika Krakowska
 10. Bezpieczna praca w laboratorium, Kraków 5.10.2012
 11. III 2012 r. Warsztaty ,,Metrologia chemiczna” Principles and Applications of Metrology In Chemistry organizator: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach targów Eurolab XII Międzynarodowe Targi Analityki i Techniki Pomiarowych, MT Polska (certyfikat)
 12. I – VI 2011 r. Kurs technicznego języka angielskiego prowadzonego oraz sponsorowanego przez ArcelorMittal Poland (certyfikat)
 13. II – VI 2010 r. Komercjalizacja badan naukowych kluczem konkurencyjności województwa małopolskiego – szkolenia z zakresu zakradania i prowadzenia firm typu spin out i spin off. Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (certyfikat)
 14. I 2010 r. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarzc1.dzania Jakości wg normy ISO 9001:2008 (certyfikat)
 15. III 2009 r. Prezentacja i wystąpienia publiczne oraz Biznesowy savoir-vivre, czyli elegancja i klasa w kontaktach zawodowych
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto adBlockera :(

Zauważyliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Prosimy, wesprzyj nas wyłączając blokadę reklam.

 

 

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO