Tytan

Charakterystyka stopów Tytanu: Ti Grade 1

Stop tytanu Grade 1 nazywany jest niestopowym “czystym” tytanem zapewniającym optymalną plastyczność. Ti Grade 1 ma wysoką wytrzymałość na uderzenia, jest łatwo spawalny i zdolny do głębokiego tłoczenia. Stop jest dostępny jako odlewy, druty, spawane rury, płyty, blachy, odkuwki i wałki.

Typowe zastosowania tytanu to między innymi:

– skraplacze, kondensatory pary i wymienniki ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach,

– przemyśle lotniczym na kadłuby,

– elementy aparatury procesowej w przemyśle chemicznym,

– wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność na korozję zarówno w przemyśle chemicznym jak i morskim,

– oczyszczalnie ścieków.

 

W skład chemiczny stopu Ti Grade 1  wchodzi: azot, tlen, węgiel, wodór i żelazo w wielkościach [%]:

N C H Fe O Ti
0,03 0,1 0,015 0,2 0,18 reszta

 

Właściwości mechaniczne Ti Grade 1:

 

Granica plastyczności

[MPa]

Wytrzymałość na rozciąganie

[MPa]

Gęstość

[g/cm3 ]

Twardość

[HV]

170 240 4,51 115

 

Żródło:

A. OLSZAK, M. MIGUS, Z. KĘSY NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES USED IN CHEMICAL EQUIPMENT DESIGN, MECHANIK NR 3/2015 s. 53-58

INTERNATIONAL TITANIUM ASSOCIATION, SPECIFICATIONS BOOK Fourth EDITION – 2005